Privacy statement

Privacy statement

De beveiliging van jouw persoonsgegevens 

 • Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus en ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.
 • Je gegevens geef/verkoop ik nooit aan derden, tenzij deze partij betrokken is bij het uitvoeren van een bestelling.
 • Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
 • GRAPHX 66, gevestigd aan de Suikerkampstraat 18, 5345 GJ in Oss, is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Inloggegevens bewaar ik op een beveiligde locatie op mijn computer. Ik gebruik deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

 

Contactgegevens:

De Functionaris Gegevensbescherming van GRAPHX 66 ben ik zelf, je kunt mij bereiken via email.

Persoonsgegevens die ik verwerk

GRAPHX 66 verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten die ik bied en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Bankrekeningnummer
 • Btw-nummer
 • KvK-nummer
 • IP-adres
 • Cookies
 • Foto’s en ander beeldmateriaal
 • inloggegevens eigen websites

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk.

Wanneer je je (ooit) hebt ingeschreven voor mijn nieuwsbrief en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je je altijd weer uitschrijven met de link onderaan de e-mail of door contact met mij op te nemen. Het mailadres wordt automatisch meteen uit het bestand verwijderd. Nieuwsbrieven worden door mij overigens zeer sporadisch verstuurt.

Ik gebruik de door jou aangeleverde gegevens om jouw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Ik verkoop/verstrek je gegevens nooit aan derden. Je gegevens worden alleen aan derden gegeven wanneer zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling (zoals drukwerk of webhosting).

Voor het maken van een website heb ik inloggegevens nodig van je webhosting account en maak ik daarnaast een WordPress gebruikersaccount aan, nodig om de site te kunnen maken en beheren. Hiermee kan ik altijd inloggen op jouw website. 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens zolang je klant bij mij bent en ik deze gegevens mogelijk nodig heb om je website te beheren, bestellingen voor je te doen zoals drukwerk, en mijn werk uit te kunnen voeren.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens verwijder ik binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting. De bovenstaande termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hier valt bijvoorbeeld het bestellen van drukwerk onder.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

GRAPHX 66 gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GRAPHX 66 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GRAPHX 66 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of intrekking van je persoonsgegevens sturen naar info@graphx66.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ik wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens.

 • Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid.


Wijzigingen

Ik behoud altijd het recht om het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen gaan in op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.