Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een publicatie van Monique van Helden, VORM | WEB | TEKST.

Kamer van Koophandel: 1718659

Copyright:

©2006-heden GRAPHX 66 | Monique van Helden

Alle getoonde ontwerpen zijn gemaakt door en eigendom van GRAPHX 66 | Monique van Helden. Tenzij expliciet en schriftelijk anders bepaald door GRAPHX 66 | Monique van Helden, gelden de volgende bepalingen:

  • Alle rechten (daarbij inbegrepen alle (intellectuele) eigendomsrechten, distributierechten, auteursrechten, reproductierechten en gebruiksrechten) op het door GRAPHX 66, grafisch ontwerp en webdesign en/of Monique van Helden geproduceerde en geleverde werk (materialen, half- en eindproducten, deelproducten, onderdelen en broncodes) zijn en blijven in het bezit en eigendom van GRAPHX 66 | Monique van Helden.
  • Rechten gaan niet automatisch over door oplevering van het werk, afsluiting van de opdracht, houderschap of algemene voorwaarden van anderen.
  • Het maken of bezitten van directe en indirecte kopiën (waaronder screen shots) van het werk, om welke reden en in welke vorm dan ook (in (elektronische) archieven, bestanden, etc., m.u.v. de webbrowser cache gedurende het bezoek aan deze website) is niet toegestaan.

In de algemene voorwaarden vindt u meer informatie over copyright m.b.t. logo ontwerp.